Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Program Hakkında

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı 14 Ekim 2014 tarihinde Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda açılmıştır.

Program Akademik Kadro:

Öğr. Görevlisi Samet Giray TUNCA (Bölüm Başkanı)

Öğr. Görevlisi Mustafa İRİŞİK

Öğr. Görevlisi Dr. Kadir OLCAY

Programın Amacı:

Bu program öğrencinin alternatif enerji kaynakları teknolojisi alanında uzman olması için gerekli temel koşulları sağlar. İşgücü piyasasındaki beşinci mesleki standartlara, teknik kolejlere ve mesleki orta öğretime dayalı Mesleki Eğitim Projesi kapsamında İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi, istihdam için eğitim programları geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bu bağlamda, sanayileşmiş ülkelerde, enerji ve elektrik segmenti altında enerji sektörü için geniş bir istihdam olanakları yelpazesi sunan sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak Alternatif Enerji Kaynakları Teknoloji Programı geliştirilmiştir.

Alternatif enerji kaynakları genellikle karmaşık teknoloji uygulamalarını gündeme getirir ve bu uygulamaları yapmak için personele ihtiyaç duyar. Bu programın amacı; Ülkemizin potansiyeli çok önemli olan jeotermal, rüzgar, güneş, biyokütle ve ısı pompaları gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve beceriler öğrencilere öğretmek ve kalifiye eleman yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: 

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler 'Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans' derecesine sahip olurlar. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan meslek elemanları aşağıdaki özel şirket ve kurumlarda çalışabilirler.

 • Hidroelektrik Santralleri
 • Güneş Enerji Santralleri
 • Rüzgar Enerji Santralleri
 • Jeotermal Enerji Santralleri
 • Biyokütle Enerji Santralleri
 • Elektrik İletim ve Dağıtım Tesisleri
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
 • Belediye Başkanlıkları
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)
 • Devlet Su İşleri (DSİ)
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
 • İl Özel İdareleri
 • Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
 • Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
Son Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024, Salı