Çocuk Gelişimi

Program Hakkında

Kuruluşu:

Çocuk Gelişimi Programı 14.10.2014 tarihinde Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda açılmıştır. 

Program Akademik Kadro:

Öğr. Gör. Ebru Görgün (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Sümeyye Dörterler

Programın Amacı:

Çocuk Gelişimi Programının amacı, normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra, özel eğitime gereksinim duyan, korunmaya muhtaç ve hasta çocukların erken yaşlardan itibaren her alandaki gelişimlerini (bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal alanlar ve öz bakım becerileri) izleyip, eğitimlerini üstlenebilecek, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda hem kuramsal, hem de uygulamalı bir eğitim programı çerçevesinde çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet götürecek ‘’Çocuk Gelişimi Elemanları’’ yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Çalışma Alanları:    

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Çocuk Gelişimi Ön Lisans” derecesine sahip olurlar. Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan meslek elemanları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anaokullarında,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim okulları bünyesinde yer alan Ana Sınıflarında,
 • Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,
 • Özel kreş ve anaokullarında,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve Yetiştirme yurtlarında,
 • Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Genel Müdürlüğü’ne bağlı merkezler ve hastanelerde,
 • Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemeleri ve eğitim evlerinde
 • Ana-baba eğitimcisi olarak, özel danışmanlık şirketlerinde,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ve yataklı tedavi veren kurumlarda,
 • Çocuk Yayınevleri ve Çocuk Oyuncakları sektörlerinde,
 • Eğitsel oyuncak üretiminde,
 • Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,
 • Çocuklara yönelik çizgi filmlerin hazırlanmasında,
 • Radyo ve televizyonlarda yer alan çocuk ve gençlik programları ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,
 • Çocuk tiyatroları ve çocuk filmlerinde,
 • UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,
 • Sivil Toplum Örgütlerinde.
Son Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024, Salı