Aday Öğrenci

Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Bu sayfa, Dumlupınar Meslek Yüksekokuluna ilişkin genel bilgilere ve 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alacak programlarımıza ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla oluşurulmuştur.

2023 YKS tercih döneminde, Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan programlardan herhangi birini tercih etmeyi düşünen siz değerli aday öğrencilerimizin, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere yer vermeye ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşbileceğiniz linklere yer vermeye özen gösterdik.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda, isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı süresi, YKS Kılavuzlarında belirtilen öğretim sürelerine dahil değildir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt, eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavları; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” ne göre yürütülmektedir.

Eğitim Modeli

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan programlarda eğitim öğretimin normal süresi iki yıldır (dört yarıyıl). Azami eğitim-öğretim süreleri ise dört yıldır (sekiz yarıyıl). Yaz okulunda geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve stajın, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuz konferans salonunda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir. Düzenlenen oryantasyon programları, okulumuzun sosyal medya hesaplarında yeniden izlenebilecek şekilde yayınlanmaktadır.

Staj Uygulamaları

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan programlarda 3+1 eğitim modeli uygulandığından, kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için 4. dönemde staj yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını yurt içinde özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda stajla ilgili işlemler; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ” ne göre yürütülmektedir.

Kıyafet ve Donanım Gereklilikleri

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda kayıtlı öğrencilerimizin, okulumuz Laboratuvarında gerçekleştirilen uygulamalı derslerde, zorunlu kıyafet uygulaması yoktur.

Ücretler

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan Alternatif Enerji Kaynakları Teknoloji programlarında kayıtlı öğrencilerimiz, Laboratuvar kapsamında işlenen derslerde kullanacakları araç ve gereçlerle ilgili herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Program İçerikleri

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara ilişkin bilgiler, kabul koşulları, ders müfredatları, mezuniyet koşulları, mezunların alacakları unvanlar, üst kademe eğitime geçişe ilişkin bilgiler ve istihdam olanaklarına ilişkin görüşler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin web sitesinde (https://www.dpu.edu.tr) ve Dumlupınar MYO web sitesinde (https://dumlupinarmyo.dpu.edu.tr) yer alan “Bilgi Paketi” sekmesinde ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır. Bilgi paketine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

Burs İmkanı

Meslek Yüksekokulumuz Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programına Ösym puan sıralamasına göre ilk 5'te kayıt olan öğrenciye Aydem Enerji firması tarafından burs verilecektir.

Dumlupınar Meslek Yüksekokulunun Bulunduğu Yerleşke

Meslek Yüksekokulumuz Kütahya ilimizin Dumlupınar ilçesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya’ya 75 km uzaklıkta, Afyon iline 65 km ve Uşak iline 60 km uzaklıkta olan Dumlupınar ilçesi, Dumlupınar Savaşı’nın yaşandığı savaş meydanları, şehitlikler, anıtlar ve savaş müzesinin bulunduğu tarihi öneme sahip bir ilçedir. Ayrıca 30 km uzaklıkta Zafer Havaalanı yer almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz içerisinde 1 adet kantin,1 adet Alternatif Enerji laboratuvar, 1 adet kütüphane, 1 adet amfi, 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.  

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizi prim ödemeleri Üniversitemizce karşılanmak üzere 30 gün prim ödemesini doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına almak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla “Kısmi Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve çalışma koşulları her sene dönem başladıktan sonra açıklanmakta ve öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, Pazartesi