Politikalarımız

                                           YÜKSEKOKULUMUZUN KALİTE POLİTİKASI

 • Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuz toplumun yaşam kalitesini artırmak, yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir
 • Meslek Yüksekokulumuz, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet sunumunda kalitenin yüksek olmasını önemser ve güvence altına alınmasını sağlar,
 • Stratejik Planda belirlenmiş olan hedef ve ölçütlerin gerçekleştirilmesini sağlar,
 • Öğrenciyi bütün süreç ve faaliyetlerin odak noktası olarak görür ve her türlü karar ve eylemde kurumun bilgi, birikim ve deneyimleri ile kuruma katkı sağlar,
 • Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde kalite güvence sisteminin izlenmesi, ölçülmesi, tüm iç ve dış paydaşların bilgisine sunulması süreçlerinde şeffaf ve açık bir değerlendirme mekanizması oluşturur ve uygular,
 • Yüksekokulumuzda gerçekleştirilen eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlar,
 • Yüksekokulumuz bölümlerinde eğitim–öğretime devam eden öğrencilerimizin ve mezunlarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlar,
 • Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği bir üniversite ortamına ulaşılmasını sağlar,
 • Ulusal alanda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak için bilimsel çalışma ve araştırma yapılmasını sağlar,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ve tanınırlığın arttırılmasını sağlar,
 • Sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” yaklaşımını uygular,
 • Öğrenci ve çalışanların, kurumda bulunmaktan, çalışmaktan, eğitim almaktan en üst seviyede memnuniyet duymalarını sağlar

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI

Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuz, Son Bilgiyi Önceleyen Yöntem anlayışıyla müfredat programını geliştirerek en güncelden ve yakından başlayarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir

   Bu kapsamda,

 • Eğitim ve öğretim programlarını güncel gereksinimler doğrultusunda tasarlamak, uygulamak, izlemek ve sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmek,
 • Tüm programların akreditasyon koşullarını yerine getirmesini sağlamak
 • Öğrenme ve öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı öğretim yöntem, teknik ve etkileşimli araçların kullanılmasını sağlayarak öğrenmeyi zevkli, verimli ve kalıcı hale getirmek,
 • Eğitim öğretim süreçlerinin en önemli paydaşları olan öğretim üyelerinin ve öğrencilerimizin gelişimini destekleyecek bir ekosistem geliştirmek,
 • Eğitim öğretimde dijital olanakları artırmak ve teknoloji entegrasyon süreçlerini geliştirme
 • Uzaktan öğretim süreçlerini geliştirmek
 • Eğitim öğretim etkinliklerini ve olanaklarını tüm öğrencilerimiz için yeterli ve erişilebilir kılmak.
 • Analitik düşünme ve rasyonel karar verip uygulayabilme konularında öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmek
Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023, Pazartesi