Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Program Hakkında

Kuruluşu:

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 14.10.2014 tarihinde Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda açılmıştır.

Program Akademik Kadro:

 

Programın Amacı:

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programın amacı, hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Özel sağlık kurumları ile resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır

Çalışma Alanları: 

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans” derecesine sahip olurlar. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı’ndan mezun olan meslek elemanları aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

  • Kamu hastaneleri, özel ya da üniversite hastanelerinde,
  • Tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında,
  • Rehabilitasyon merkezlerinde, 
  • Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SGK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, 
  • Ecza Depoları ve ilaç firmalarında.
Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi