2020 YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimizin Kayıt İşlemleri

2020 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN

 ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYIT İŞLEMLERİ

2020 YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yeni yerleşen adaylar, kayıtlarını 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecektir. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır (Belge zorunluluğu bulunmayan bölümler için pandemi nedeniyle e-devlet üzerinden yapılması önerilir). E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına şahsen başvurarak 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yaptırabileceklerdir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

- 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, yerleşmiş olduğunuz programın karşısında yazan "Özel Koşul ve Açıklamaları" mutlaka tekrar inceleyiniz.
- Belirtilen tarihler arasında e-kayıt veya şahsen kayıt yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
- Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
- Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
- E-kayıt yapılamayacak Kütahya Sosyal Bilimler MYO- Otobüs Kaptanlığı programına yerleşen öğrenci adayları 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde ilgili birime şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
- Yabancı Dil I-II (İngilizce) Dersleri Muafiyet Sınavına katılmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri, ydyo.dpu.edu.tr web sitesindeki duyuruları takip etmelidir.

 

KAYIT AŞAMALARI

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları iki aşamadan oluşmaktadır.

BİRİNCİ AŞAMA: E-Devlet Üzerinden E-Kayıt veya Şahsen Yapılacak Kayıt
İKİNCİ AŞAMA: Öğrenim Ücreti Ödeme ve Ders Kaydı

 

BİRİNCİ AŞAMA
-A-
2020- YKS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
E-DEVLET ÜZERİNDEN E-KAYIT İŞLEMLERİ

- Üniversitemize 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları ile yerleşen öğrenci adaylarının, 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında e-kayıt yapabilmeleri için PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
- E-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresine girerek 'e-Hizmetler' adresine tıklayınız, açılan sayfanın sonunda yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altındaki 'Üniversite E-kayıt' sekmesinden kaydınızı yapınız. Kayda başlamadan önce E-Kayıt Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. (E-Kayıt Kılavuzu için tıklayınız)
- E- kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
- Askerlik durum bilgileri Asker Alma Dairesinden, lise mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından e-kayıt sisteminde takip edilebileceğinden, öğrenci adaylarının ayrıca bu durumlarıyla ilgili belge getirmelerine gerek yoktur. Ancak, mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler e-kayıt yapamayacak, sistem tarafından yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yönlendirileceklerdir. Bu öğrenciler nüfus cüzdanı ve lise diplomaları ile birlikte 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında şahsen kayıt yapabileceklerdir.
- E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu bilgisayar çıktısını almaları gerekir.
- E-devlet üzerinden e-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmelerine veya belge getirmelerine gerek yoktur.

 

-B-
2020-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
ŞAHSEN MÜRACAATLARINA GÖRE YAPILACAK KAYIT İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kayıt yapmayan adaylar, 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıt için sadece nüfus cüzdanı ile birlikte ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.
Ancak;
- Yerleştikleri Programların "özel koşulunda" ayrıca bir belge belirtilen bölümlere yerleşen adaylar, bu belgelerini şahsen kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
- Şahsen kayda gelen adayların MEB mezuniyet sorgusunda sorun olması halinde, kayıtlarının yapılabilmesi için lise diplomaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, şahsen kayda gelen adayların lise diplomalarının yanlarında bulunması önerilir.
- MSB-ASAL sorgusu sonucu durumu sorunlu olan adaylardan Askerlik Şubesinden belge getirmeyenlerin kayıtları yapılacak ancak öğrenimlerine devam etmelerine izin verilmeyecektir.
- Aynı düzeyde başka örgün bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilen adayların (lisans-lisans, önlisans-önlisans) kayıtları yapılmayacaktır. Adayların, aynı düzeyde diğer yükseköğretim kurumu ile ilişiklerinin bulunmadığını belgelemeleri halinde kayıtları yapılacaktır.

Kayıt Merkezleri adresleri için tıklayınız.


İKİNCİ AŞAMA
ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kaydını ya da yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna şahsen başvurarak kaydını yaptıran öğrenciler, mazeretli kayıt tarihlerinde (13-14 Ekim 2020) güz yarıyılı ders kayıtlarını da yaptırmak zorunda olup, ders kaydını yapmayan öğrenci güz yarıyılı derslerine devam edemeyecektir.
Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler harç ödemeyecektir. Ancak, ikinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ders kayıtlarını tamamlayabilmek için harç ödemek zorundadırlar.
Herhangi bir yükseköğretim programında kaydı olduğu halde Üniversitemiz normal öğretim programına da kayıt yaptıracak olan öğrenciler normal öğretim harcını ödemek zorundadır.
Mazeretli kayıt tarihlerinde yapılacak güz yarıyılı ders kayıtları ve harç ödemeleri ile ilgili detaylı bilgilendirme için lütfen tıklayınız.

 

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

04 Ekim 2020, Pazar / 138 defa okundu.